vertalingen Frans - Nederlands en vice versa
Welkom.

Gewaarmerkte vertaling.

Overige diensten.

Tarieven.

Contact.

Bienvenue
Ingeschreven in het Rbtv
Lid van het NGTV
ASTRADUIRE
vertaalbureau
Hebt u een gewaarmerkte vertaling nodig? Vertaalbureau Astraduire verzorgt gewaarmerkte vertalingen van het Frans naar het Nederlands en van het Nederlands naar het Frans.

Een gewaarmerkte vertaling (ook wel beëdigde vertaling genoemd) is vaak nodig voor documenten die voor officiële doeleinden worden gebruikt. Denk aan notariële akten, akten van de burgerlijke stand, diploma's en dergelijke.

Een gewaarmerkte vertaling mag alleen worden gemaakt door een vertaler die een eed heeft afgelegd bij de rechtbank en die is ingeschreven in het Register van beëdigde tolken en vertalers.

Procedure

Wij hechten de vertaling aan het originele document. Om de vertaling rechtsgeldig te kunnen gebruiken moet deze worden gelegaliseerd bij de rechtbank in Alkmaar. Dit gebeurt voor de meeste landen, waaronder Frankrijk, door middel van een apostille die door de rechtbank wordt verstrekt. Voor andere landen kan een uitgebreider legalisatietraject noodzakelijk zijn. Meer informatie over legalisaties kunt u verkrijgen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (www.rijksoverheid.nl).
Gewaarmerkte vertaling